hamer

incassokostenWanneer het in de buitengerechtelijke fase niet is gelukt de debiteur tot betaling over te laten gaan, kan met uw toestemming een gerechtelijke procedure worden gestart.

Voordat deze vaak lange en kostbare weg wordt ingeslagen, dient men eerst met een aantal zaken rekening te houden.

Voorbereiding op de gerechtelijke procedure.

 • Ten eerste dient men na te gaan of het betreffende gelijk, juridisch gezien,wel verkregen kan worden.
 • Zijn er bewijzen,wat zijn de argumenten van de debiteur om niet aan zijn verplichtingen te voldoen, is er wel met de juiste partij gehandeld, wordt de juiste partij wel aangesproken voor de betreffende vordering etc. etc .

 

Uitleg kantonprocedure

Bonafide incassobureau kan alle werkzaamheden voor u overnemen die betrekking hebben over het aanbrengen en voeren

van een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank,SECTOR KANTON.

De kantonrechter:

Volgens artikel 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is,kort gezegd,de Kantonrechter bevoegd om de volgende zaken te behandelen en te beslissen:

 • Zaken met een vordering van ten hoogste € 25.000,00.
 • Zaken van onbepaalde waarde als er duidelijke aanwijzigingen zijn dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000,00.
 • Zaken betreffende arbeidsovereenkomsten,agentuur-en huurovereenkomsten,ongeacht de waarde van de vordering.
 • Andere zaken als de wet dit bepaalt.

Een vordering op de rolzitting aanbrengen gebeurt door het uitbrengen van een dagvaarding door een deurwaarder. Is de vordering niet betwist dan zal vrij spoedig een veroordelend vonnis,inclusief een executoriale titel,volgen(Tenzij voor de Kantonrechter duidelijk is dat de vordering niet onmiddellijk toewijsbaar is).

Anders wordt het als een vordering door de debiteur wordt betwist.Het wordt dan een vordering op verweer. In zijn algemeenheid geldt dat door de betwisting de vordering zijn eenvoudigheid verliest. Deze betwisting kan plaatsvinden tijdens de minnelijke fase,of tijdens de rolzitting.

Is de betwisting bij eiser al bekend in de minnelijke fase dan zal hier tijdens het opstellen van de dagvaarding rekening mee gehouden moeten worden.In deze gevallen is de conclusie van eis uitgebreider en moet ook de conclusie van antwoord (voor zover bekend) van de debiteur in de dagvaarding worden opgenomen.

Wordt de vordering voor het eerst betwist tijdens de rolzitting dan volgt er allereerst een conclusie van antwoord aan de zijde van de debiteur.

Vorderingen die betwist worden kennen dus een aantal schriftelijke fasen die als volgt zijn te omschrijven:

Dagvaarding (inclusief conclusie van eis)    ​

Eiser  Gedaagde 
Dagvaarding (inclusief conclusie van eis)              
  Dagvaarding (inclusief conclusie van eis)     
Conclusie van Repliek  
  Conclusie van Dupliek
Comparitiezitting       Comparitiezitting
Vonnis     Vonnis    

 

Afwijkingen zijn mogelijk.Is voor het uitbrengen van de dagvaarding het verweer van de debiteur bekend dan zal dit opgenomen moeten worden in de dagvaarding.In een dergelijke situatie vallen fase 1,2 en 3 in elkaar.

 

De voordelen van Bonafide incassobureau

 • Klantvriendelijkheid staat voorop
 • Geen verborgen kosten
 • Snelle afwikkeling
 • Altijd dezelfde contactpersoon
 • U ontvangt de volledige hoofdsom + rente
 • Zowel business-to-consumer (B2C) als business-to-business (B2B) zaken
 • Landelijke dekking
 • Werkt niet met abonnementen maar met losse opdrachten
 • Werkt met een landelijk netwerk van gerechtsdeurwaarders
 • 100% gratis minnelijk incasso

Bedrijfsinformatie

Bonafide Incassobureau

Roeselarestraat 274
4826 JM Breda

Telefoon: 076- 54 98 377
(maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00)
E-mail: info@bonafideincassobureau.nl
K.V.K. nr: 55189601

 

Neem contact met ons op