Gerechtelijke incasso

Gerechtelijke fase

De juridische fase start door het opstellen en versturen van een dagvaarding of conclusie van eis.  In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om op een bepaalde datum te verschijnen voor  rechter. Hierin staat ook om welke vordering het gaat en waarom de debiteur moet betalen. Ook staat in de dagvaarding vermeld of en zo ja hoeveel schade de schuldeiser heeft geleden om de vordering binnen te halen.

Als laatste staat in de dagvaarding het verzoek om de debiteur te veroordelen tot betaling van de proceskosten. De debiteur kan reageren op de dagvaarding door schriftelijk aan de rechter te laten weten waarom hij van mening is dat hij de vordering niet hoeft te betalen. Dat heet conclusie van antwoord. vervolgens beoordeelt de rechter of de zaak een zitting vereist. Meestal kan een zaak schriftelijk worden afgedaan. Dan kan de schuldeiser op de conclusie van antwoord reageren en met een conclusie van Repliek, waarin de gedaagde op zijn beurt weer kan reageren met een conclusie van Dupliek. Reageert de debiteur in het geheel niet en komt hij ook niet op de zitting, dan zal de rechter de debiteur bij verstek veroordelen.

Betaalt de debiteur na de uitspraak van de rechter nog niet, dan volgt dwangbetaling door beslaglegging of executie. Bij beslaglegging kunt u denken aan loonbeslag, bankbeslag of een beslag op (on)roerende zaken. In de periode waarin geprobeerd wordt de vordering te innen, bestaat een onderscheid tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is preventief en vindt niet altijd plaats. Als het plaatsvindt, is dat tegelijk met de dagvaarding. Zodra de veroordeling heeft plaatsgevonden wordt het conservatoir beslag een executoriaal beslag. Bij executortaal beslag is er dus al een gerechtelijke procedure geweest. De uitslag hiervan luidde: betalen.

Leidt ook beslaglegging niet tot betaling, dan gaat de deurwaarder over tot executieverkoop. Dat betekent, dat de deurwaarder namens de schuldeiser de in beslaggenomen zaken in het openbaar verkoopt. Zo’n verkoop heeft alleen zin als de debiteur geld of andere bezittingen heeft, zoals bijvoorbeeld een auto of een eigen huis, die voldoende opbrengen om de vordering van de schuldeiser te betalen

Problemen met niet- betaalde facturen? Dien vrijblijvend een vordering in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op en helpen u graag verder!

Contactgegevens

  • Bonafide Incassobureau
    Roeselarestraat 274
    4826 JM Breda

  • 076- 54 98 377

  • KvK nummer: 55189601

  • BTW- Nummer: NL001161725B81

  • Maandag – vrijdag van 09:00 tot 17:00

Problemen met niet- betaalde facturen? Dien vrijblijvend een vordering in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op en helpen u graag verder!