Huurvorderingen

Als u bedrijfsruimte verhuurt kan het gebeuren dat de huurder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Als aanmanen en sommeren van uw kant niet helpt dan kunt u Bonafide incassobureau inschakelen om de vordering voor u te innen. De incasso vindt plaats op grond van de artikelen 7:230aBW. Er is derhalve een wettelijke grond om de u toekomende huurpenningen te innen.

Incasso op basis van no cure, no pay

Bonafide Incassobureau hanteert het principe van no cure no pay als het gaat om de buitengerechtelijke  invorderingskosten. Als u uw vordering bij ons indient ter incassering dan krijgt u dus niet te maken met allerlei kostenposten zoals dossierkosten en opstartkosten.

Huurvorderingen | Bonafide Incassobureau

Buitengerechtelijke huurincasso geniet de voorkeur

Een buitengerechtelijke invordering van uw huurachterstand geniet altijd de voorkeur boven een gerechtelijke gerechtelijke procedure. Ten eerste duurt het lang voordat er een uitspraak is en de betalingen hopelijk  weer op gang komen. Ten tweede zijn de kosten voor de debiteur uiteraard hoger, wat kan leiden tot nog
meer financiele problemen, aangenomen dat de huurachterstand niet zomaar is ontstaan.

Als het nodig is wordt een gerechtelijke procedure gestart

Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, kan Bonafide incassobureau voor u de gang naar de rechter maken. Het is dan tevens mogelijk om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Via een buitengerechtelijke procedure kan dit meestal niet, omdat de huurdersbescherming dit in de weg staat. Maar de rechter kan wel degelijk uitspraak doen dat de huurder moet vertrekken.

De beslissing van de rechter is vaak in het voordeel van de verhuurder

Als kan worden aangetoond dat de huurder minimaal 3 maanden in gebreke is gebleven met het betalen van de huur, is de kans van slagen van een gerechtelijke procedure groot. Zeker als ook een minnelijke regeling niet bleek te werken. Huurders zijn doorgaans huiverig voor dreigende huuropzegging en ontruiming, wat in sommige gevallen ertoe kan leiden dat de huurachterstand alsnog wordt voldaan, eventueel met een betalingsregeling.

Contactgegevens

  • Bonafide Incassobureau
    Roeselarestraat 274
    4826 JM Breda

  • 076- 54 98 377

  • KvK nummer: 55189601

  • BTW- Nummer: NL001161725B81

  • Maandag – vrijdag van 09:00 tot 17:00

Problemen met niet- betaalde facturen? Dien vrijblijvend een vordering in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op en helpen u graag verder!