header980x275

Hulp bij uitblijven salarisbetaling

Wanneer u in loondienst bent dan mag u er vanuit gaan dat uw werkgever tijdig uw salaris betaalt.
Er kan eens een reden zijn waardoor het salaris een dag later wordt gestort, maar het moet niet zo
zijn dat u er langer op moet wachten zonder dat uw werkgever zich kan beroepen op overmacht.
Wordt uw loon niet betaald, vraag dan altijd eerst aan de werkgever waarom dit niet is gebeurd, 
voordat u eventueel juridische stappen overweegt.

Wanneer is de loonbetaling te laat?

Loon wordt 'opeisbaar' vanaf de dag nadat het conform de arbeidsovereenkomst of CAO betaald 
had moeten worden. Als er geen CAO is of als er in de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn 
vastgelegd over het moment waarop het loon wordt betaald, dan zegt de wet dat het loon opeisbaar
is binnen een periode gelijk aan de periode waarop het loon betrekking heeft. Datzelfde geldt voor 
een maandloon. Uw salaris over maart moet dus uiterlijk eind april worden betaald.

Wettelijke verhoging en rente

Blijft uw werkgever in gebreke met het betalen van uw loon, dan heeft u krachtens de wet recht op 
de wettelijke verhoging en ook de wettelijke rente. Hoe hoog de extra betaling is hangt af van het 
aantal dagen dat uw werkgever in gebreke blijft met de betaling. De wettelijke verhoging kan oplopen
tot 50% van het brutoloon. Om wettelijke rente moet bij een eventuele gang naar de rechter wel 
expliciet worden gevraagd.

Een loonvordering instellen bij de rechtbank

Bonafide incassobureau kan u van dienst zijn bij het vorderen van uw achterstallig loon en de wettelijke
verhoging en rente. Hiertoe moet de werkgever eerst schriftelijk worden verzocht alsnog tot betaling
over te gaan. Reageert uw werkgever hier niet op dan kan Bonafide incassobureau voor u een 
loonvordering indienen bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u achterstallig loon tot maximaal
5 jaar na de datum waarop het had moeten worden betaald kunt vorderen bij de rechter.
Verjaring kan worden gestuit door de werkgever opnieuw te verzoeken om het achterstallige loon uit
te betalen. Dit moet per aangetekende brief gebeuren, waarna opnieuw een termijn van 5 jaar gaat
lopen. De stuitingsbrief kan uiteraard door ons kantoor namens u worden verzonden.

Heeft u een loonvordering op uw werkgever en wilt u hulp bij de invordering? Neem dan contact op 
met Bonafide incassobureau, wij helpen u graag en deskundig.