header980x275

Als u in loondienst werkt, heeft u natuurlijk recht op uw loon. In de meeste gevallen zullen er over het het loon (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt. De arbeidsovereenkomst is daar een voorbeeld van. Daarin is afgesproken hoe hoog het loon is en wanneer het loon uitbetaald moet worden. Derhalve is uw werkgever dus verplicht het loon op de afgesproken datum te betalen. Doet de werkgever dat niet, dan kunt u bij de kantonrechter een loonvordering instellen.

Wettelijke verhoging

Door het loon niet of te laat te betalen is er in de wet een boete gezet. Zulks wordt de wettelijke verhoging genoemd. Deze wettelijke verhoging geldt vanaf de vierde dag dat de werkgever met het betalen van loon
te laat is. Voor de vierde tot en met de achtste werkdag bedraagt de wettelijke verhoging 5% van het brutoloon. Voor iedere werkdag na de achtste werkdag bedraagt de wettelijke verhoging 1% per dag. Hier geldt echter wel een maximum. De wettelijke verhoging is maximaal 50% van het brutoloon.

Wettelijke rente

Naast de wettelijke verhoging heeft een werknemer bij een loonvordering eveneens recht op wettelijke rente. De hoogte van de wettelijke rente bedraagt per 1 januari 2015 2%. De wettelijke rente kunt u mee nemen in de loonvordering.

Wat kunnen wij voor u doen

Als u geen loon heeft ontvangen kunnen wij uw werkgever sommeren om het achterstallig loon te betalen met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

Betaalt de werkgever na de sommatiebrief nog steeds het achterstallig loon niet, dan kunnen wij uw vordering indienen bij de kantonrechter. 

Wanneer u uw loonvordering bij ons wilt indienen stuur dan de volgende gegevens mee: U stuurt ons de feiten (arbeidsovereenkomst), huidige loon, de datum van betaling, de reden dat uw werkgever niet wil betalen, kortom alles wat met uw loonvordering te maken heeft.