Loonvorderingen

Wanneer u in loondienst bent dan mag u er vanuit gaan dat uw werkgever tijdig uw salaris betaalt. Er kan eens een reden zijn waardoor het salaris een dag later wordt gestort, maar het moet niet zo zijn dat u er langer op moet wachten zonder dat uw werkgever zich kan beroepen op overmacht. Wordt uw loon niet betaald, vraag dan altijd eerst aan de werkgever waarom dit niet is gebeurd, voordat u eventueel juridische stappen overweegt.

Wanneer is de loonbetaling te laat?

Loon wordt ‘opeisbaar’ vanaf de dag nadat het conform de arbeidsovereenkomst of CAO betaald had moeten worden. Als er geen CAO is of als er in de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn vastgelegd over het moment waarop het loon wordt betaald, dan zegt de wet dat het loon opeisbaar is binnen een periode gelijk aan de periode waarop het loon betrekking heeft. Datzelfde geldt voor  een maandloon. Uw salaris over maart moet dus uiterlijk eind april worden betaald.

Wettelijke verhoging en rente

Blijft uw werkgever in gebreke met het betalen van uw loon, dan heeft u krachtens de wet recht op de wettelijke verhoging en ook de wettelijke rente. Hoe hoog de extra betaling is hangt af van het aantal dagen dat uw werkgever in gebreke blijft met de betaling. De wettelijke verhoging kan oplopen tot 50% van het brutoloon. Om wettelijke rente moet bij een eventuele gang naar de rechter wel  expliciet worden gevraagd.

Een loonvordering instellen bij de rechtbank

Loonvorderingen | Bonafide IncassobureauBonafide incassobureau kan u van dienst zijn bij het vorderen van uw achterstallig loon en de wettelijke verhoging en rente. Hiertoe moet de werkgever eerst schriftelijk worden verzocht alsnog tot betaling over te gaan. Reageert uw werkgever hier niet op dan kan Bonafide incassobureau voor u een
loonvordering indienen bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u achterstallig loon tot maximaal 5 jaar na de datum waarop het had moeten worden betaald kunt vorderen bij de rechter. Verjaring kan worden gestuit door de werkgever opnieuw te verzoeken om het achterstallige loon uit te betalen. Dit moet per aangetekende brief gebeuren, waarna opnieuw een termijn van 5 jaar gaat lopen. De stuitingsbrief kan uiteraard door ons kantoor namens u worden verzonden.

Heeft u een loonvordering op uw werkgever en wilt u hulp bij de invordering? Neem dan contact op met Bonafide incassobureau, wij helpen u graag en deskundig.

Contactgegevens

  • Bonafide Incassobureau
    Roeselarestraat 274
    4826 JM Breda

  • 076- 54 98 377

  • KvK nummer: 55189601

  • BTW- Nummer: NL001161725B81

  • Maandag – vrijdag van 09:00 tot 17:00

Problemen met niet- betaalde facturen? Dien vrijblijvend een vordering in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op en helpen u graag verder!