header980x275

rekenvoorbeeld

Hoe verloopt een incassotraject

Het incassotraject is in te delen in twee fases. De eerste fase is de minnelijke of  
buitengerechtelijke fase.  De tweedde fase is de gerechtelijke fase.  
Uitgangspunt is dat de vordering wordt geind in de minnelijke fase, omdat  
in deze fase nog geen rechter, deurwaarder of andere juridische partij aan  
de orde komt. Heeft de debiteur echter in de eerste fase nog niet betaald, 
dan wordt de juridische proce dure in gang gezet.

Minnelijke fase

In de minnelijke fase probeert het incassobureau via brieven en telefoongesprekken de betaling af te dwingen. Soms worden in de minnelijke fase betalingafspraken gemaakt, zodat de debiteur de vordering gespreid kan betalen. In de eerste, helder geformuleerde incassobrief wordt de debiteur aangemaand de vordering te voldoen, verhoogd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke 
incassokosten. In de brief staat om welke vordering het gaat en aan wie hij het bedrag verschuldigd is, 
hoeveel al is voldaan en welk bedrag aan wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening worden
gebracht. Weigert de debiteur na de incassobrief en de eerste belactie te betalen ? Dan ontvangt de 
debiteur de tweede incassobrief. Is de vordering na de minnelijke fase nog niet betaald? Dan gaat het 
incassotraject de juridische fase in..

 

 

 

 

 

 

    

Griffierecht Kanton

  Griffierecht niet
natuurlijke personen
Griffierecht
natuurlijke personen
Zaken met een vordering          
met een beloop van niet
meer dan € 500,-
€ 116,00 € 78,00
Zaken met een vordering,
met een beloop van meer
dan € 500,- en niet meer
dan € 12.500,-
 € 466,00  € 221,00
Zaken met een vordering,
met een beloop van meer
dan € 12.500,-

€ 932,00 € 466,00

De voordelen van Bonafide incassobureau

  • Klantvriendelijkheid staat voorop
  • Geen verborgen kosten
  • Snelle afwikkeling
  • Altijd dezelfde contactpersoon
  • U ontvangt de volledige hoofdsom + rente
  • Zowel business-to-consumer (B2C) als business-to-business (B2B) zaken
  • Landelijke dekking
  • Werkt niet met abonnementen maar met losse opdrachten
  • Werkt met een landelijk netwerk van gerechtsdeurwaarders
  • 100% gratis minnelijk incasso

Bedrijfsinformatie

Bonafide Incassobureau

Roeselarestraat 274
4826 JM Breda

Telefoon: 076- 54 98 377
(maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00)
E-mail: info@bonafideincassobureau.nl
K.V.K. nr: 55189601

 Neem contact met ons op