header980x275

VERHAALSONDERZOEK

Indien u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten kan het zeer raadzaam zijn om bij
uw debiteur te laten onzerzoeken of er verhaal mogelijk is.

Via Bonafide Incassobureau kunt u onderstaande onderzoeken laten doen:

Standaard Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon / Inkomstenbron
Inhoud: Bron(nen) van inkomsten

Uitgebreid Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon
Inhoud: Bron(nen) van inkomen,burgerlijke staat,huwelijksregime,financiële positie,betrokkenheid bij faillissementen,kadastrale-/
hypothecaire recherche,morele beoordeling en bijzonderheden en traceren van steunvorderingen.

Uitgebreid Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon,Inclusief locatiebezoek
Inhoud:Bron(nen) van inkomsten,personalia,financiële positie,betrokkenheid bij faillissementen,kadastrale-/hypothecaire recherche,morele
beoordeling en bijzonderheden.Het voordeel van locatiebezoek is inzicht te verkrijgen in de meest actuele stand van zaken betreffende
de inboedel alsmede staat en gebruik van de woning.Eveneens verschaft het inzicht in de situatie waar en waarin uw debiteur zich bevindt.

Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon
Inhoud:  Verificatie K.v.K. , vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline,
financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, en verificatie natuurlijk persoon.

Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon, inclusief bestuurder
Inhoud:  Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline, 
financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed.
Eventuele overige bron(nen) van inkomsten directeur, personalia, burgerlijke staat, huwelijksregime, financiële positie, betrokkenheid
bij faillissementen, kadastrale-/hypothecaire recherche, morele beoordeling en bijzonderheden.

Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon inclusief steunvorderingen onderzoek
Inhoud:  Verifiactie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline,
financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, en verificatie natuurlijk persoon.

Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon, inclusief locatiebezoek
Inhoud:  Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline,
financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, en verificatie natuurlijk persoon. Het voordeel van een
locatiebezoek is inzicht te verkrijgen in de meest actuele stand van zaken betreffende de inboedel alsmede staat en gebruik
van het bedrijfspand. Eveneens verschaft het inzicht in de situatie waar en waarin uw debiteur zich bevindt.

Steunvorderingen
Als u overweegt het faillissement van een debiteur aan te vragen kunnen wij u van dienst zijn bij het zoeken naar een ander
bedrijf met een vordering op dezelfde debiteur die als steunvordering in de procedure kan worden gebruikt.

Adresonderzoek
Inhoud: Er wordt nagegaan of adresgegevens correct zijn. Indien noodzakelijk zal er een onderzoek worden verricht naar
nieuwe adresgegevens.

Erfgenamen onderzoek
Inhoud:  Voor u kan worden nagegaan of er door de bevraagde persoon een testament werd opgemaakt en bij welke
notaris. Ook kan worden gezocht naar woon- en verblijfplaats van erfgenamen.