header980x275

pre incassoPre-incasso als laatste waarschuwing

Vooral het midden en kleinbedrijf krijgt te maken met 
debiteuren die niet aan hun verplichtingen voldoen. Maar 
wat als het een op zich trouwe klant betreft met wie al  
langer een goede relatie bestaat. Als het middel van de 
incasso liever nog niet wordt ingezet, kan Bonafide 
incassobureau voor u een zogenaamde pre-incasso  
starten. Dit houdt in dat de debiteur per brief of e-mail een
laatste mogelijkheid krijgt om de achterstallige betaling 
alsnog te verrichten. Hierbij worden dan nog geen extra 
kosten in rekening gebracht. Het feit dat het bericht komt 
van een incassobureau beweegt veel debiteuren om 
alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Strakke betalingstermijn om de debiteur tot betalen te bewegen

Bij een pre-incasso wordt doorgaans een betalingstermijn van maximaal 5 dagen gehanteerd. Er wordt vanuit 
gegaan dat er inmiddels al een goed geformuleerde ingebrekestelling aan de debiteur is verstuurd. Als niet 
wordt voldaan aan de sommatie om te betalen, wordt zonder verdere communicatie een buitengerechtelijke 
procedure gestart, eventueel gevolgd door een gerechtelijke procedure.

De kosten van pre-incasso

Pre-incasso is een extra service van Bonafide Incassobureau.
Deze brief wordt voor u gratis verzonden.
Hierbij wordt uw debiteur op correcte wijze aangeschreven zonder dat hier kosten voor u en uw debiteur aan vast 
zitten. Pre-incasso is uw laatste waarschuwing aan de debiteur voordat er wordt overgegaan op een minnelijk 
incassotraject. Indien de debiteur betaalt op basis van de pre-incassobrief eindigt de dienstverlening per direct 
en hanteert Bonafide Incassobureau een incassoprovisie van slechts 10% van de hoofdsom, met een minimum 
van € 45,00 excl BTW, welke door opdrachtgever dient te worden voldaan.