Pre incasso

Pre-incasso als laatste waarschuwing

Vooral het midden en kleinbedrijf krijgt te maken met debiteuren die niet aan hun verplichtingen voldoen. Maar  wat als het een op zich trouwe klant betreft met wie al  langer een goede relatie bestaat. Als het middel van de incasso liever nog niet wordt ingezet, kan Bonafide incassobureau voor u een zogenaamde pre-incasso  starten. Dit houdt in dat de debiteur per brief of e-mail een laatste mogelijkheid krijgt om de achterstallige betaling  alsnog te verrichten. Hierbij worden dan nog geen extra kosten in rekening gebracht. Het feit dat het bericht komt van een incassobureau beweegt veel debiteuren om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Strakke betalingstermijn om de debiteur tot betalen te bewegen

Bij een pre-incasso wordt doorgaans een betalingstermijn van maximaal 5 dagen gehanteerd. Er wordt vanuit gegaan dat er inmiddels al een goed geformuleerde ingebrekestelling aan de debiteur is verstuurd. Als niet wordt voldaan aan de sommatie om te betalen, wordt zonder verdere communicatie een buitengerechtelijke procedure gestart, eventueel gevolgd door een gerechtelijke procedure.

De kosten van pre-incasso

Pre-incasso is een extra service van Bonafide Incassobureau. Deze brief wordt voor u gratis verzonden. Hierbij wordt uw debiteur op correcte wijze aangeschreven zonder dat hier kosten voor u en uw debiteur aan vast zitten. Pre-incasso is uw laatste waarschuwing aan de debiteur voordat er wordt overgegaan op een minnelijk incassotraject. Indien de debiteur betaalt op basis van de pre-incassobrief eindigt de dienstverlening per direct en hanteert Bonafide Incassobureau een incassoprovisie van slechts 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 45,00 excl BTW, welke door opdrachtgever dient te worden voldaan.

Contactgegevens

  • Bonafide Incassobureau
    Roeselarestraat 274
    4826 JM Breda

  • 076- 54 98 377

  • KvK nummer: 55189601

  • BTW- Nummer: NL001161725B81

  • Maandag – vrijdag van 09:00 tot 17:00

Problemen met niet- betaalde facturen? Dien vrijblijvend een vordering in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op en helpen u graag verder!