header980x275

PAKETTEN GERECHTELIJK INCASSOTRAJECT                                         BONAFIDE INCASSOBUREAU

A. Dossiers zonder verweer                                     €  70,00
     Zie toelichting .

B. Dossiers met kenbaar verweer                            € 255,00
     Ingeval van een re-conventionele vordering € 55,00 extra
     Zie toelichting.

Verzorgen roladministratie zonder verweer € 25,00 per dossier.
Verzorgen roladministratie met verweer € 50,00 per dossier.

* Prijzen zijn exclusief BTW.
* Prijzen zijn exclusief het bijwonen van een zitting. ( zie toelichting)
* Prijzen zijn exclusief de vaste kosten zoals bijv.de kosten voor de Kamer van
  Koophandel, het griffierecht en de kosten van de deurwaarder.

PAKKET A:

Dossiers zonder verweer betreft het opmaken van een dagvaarding zonder verweer.
Indien de originele dagvaarding door Bonafide Incassobureau op de rol geplaatst zal worden dan betreffen de kosten voor de roladministratie € 25,00 per dossier.

In dat geval wordt de originele dagvaarding, na het betekenen van de deurwaarder, naar de Rechtbank gezonden met het verzoek de dagvaarding op de rol te plaatsen.
Vervolgens verloopt de correspondentie met de deurwaarder via Bonafide Incassobureau.

Na ontvangst van het (veroordelende) vonnis wordt de wederpartij of de gemachtigde aangeschreven conform het vonnis.

De vaste kosten zoals de kosten van Kamer van Koophandel, deurwaarder en de vaste kosten van de Rechtbank (griffierechten) dienen als voorschot voldaan te worden.
Indien de gedaagde alsnog een verweer kenbaar maakt wordt het dossier verder aangemerkt als een vordering met verweer.

PAKKET B :

In het geval dat de wederpartij een verweer kenbaar heeft gemaakt zullen wij eerst, indien nodig, het verweer gemotiveerd weerleggen.

Wordt besloten om de wederpartij te dagvaarden dan wordt een dagvaarding met verweer opgemaakt welke voldoet aan de eisen van artikel 111 lid 3 RV.
In de dagvaarding wordt het standpunt van de wederpartij en de weerlegging van dat standpunt opgenomen.

Indien gedaagde, na het uitreiken van de dagvaarding bij de Rechtbank een verweer kenbaar maakt door het indienen van een conclusie van antwoord, zal
Bonafide Incassobureau indien de rechtbank daartoe besluit, een conclusie van repliek en/of een akte opmaken.

Wordt besloten om Bonafide Incassobureau de roladministratie te laten verzorgen dan bedragen de kosten € 50,00 per dossier.

In dat geval wordt de originele dagvaarding, na het betekenen van de deurwaarder, naar de Rechtbank gezonden met het verzoek de dagvaarding op de rol
te plaatsen. Vervolgens verloopt de correspondentie met de deurwaarder en de Rechtbank via Bonafide Incassobureau.

Rolberichten en overige ontvangen correspondentie worden naar de cliënt(e) doorgezonden.
De vaste kosten zoals de kosten van Kamer van Koophandel, deurwaarder en de vaste kosten van de Rechtbank (griffierechten) dienen als voorschot voldaan
te worden.

Indien de gedaagde een reconventionele vordering kenbaar maakt wordt € 55,00 extra gedeclareerd. Indien noodzakelijk wordt de conclusie van antwoord in
reconventie door Bonafide Incassobureau opgemaakt.

Na ontvangst van het (veroordelende) vonnis wordt de wederpartij of de gemachtigde aangeschreven conform het vonnis.

Afwijkingen met betrekking tot prijs en te verrichten werkzaamheden zijn mogelijk.

Prijzen zijn exclusief het bijwonen van een comparitiezitting en/of enquetezitting.

Kosten bijwonen zitting € 80,00 per uur excl. BTW.

Reistijd bijwonen zitting € 27,50 per uur excl.BTW.

Reiskosten bijwonen zitting € 0,41 per km excl. BTW.